.
W odróżnieniu od innych podobnych materiałów, kompendia zawierają w skoncentrowanej formie cały zakres materiału nauczania.
.
Materiał nauczania jest podzielony według części mowy. Podana jest również składnia.
.
Opracowanie graficzne i wybór kolorów umożliwia szybką orientację w systemie gramatycznym i łatwiejsze zapamiętanie.
Kompendia w cenie 6,90 zł za sztukę
Zniżka
Kompendia w cenie 6,90 zł za sztukę
Kompendium gramatyki polskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania podstawowego i gimnazjalnego z zakres gramatyki języka polskiego oraz wszystkie podstawowe zasady ortografii, fonetyki i interpunkcji. Wszystko przygotowane w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia poszczególne części mowy języka polskiego - rozdzielając je na odmienne i nieodmienne. Następnie omawiana jest budowa zdania (składnia), zasady słowotwórstwa a całość kończy się na fonetyce, ortografii i interpunkcji.
Kompendium gramatyki angielskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia angielskie rzeczowniki, zasady stosowania przedimków, przymiotniki, przysłówki, zaimki i liczebniki. W kompendium zostały omówione najczęściej stosowane czasy, tryby i nieregularne formy czasowników. Ostatnia część kompendium omawia angielską składnie zdań prostych i złożonych. Całość ubrana w ułatwiającą przyswajanie szatę graficzną.
Kompendium gramatyki niemieckiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia niemiecką gramatykę z uwzględnieniem odmiany oraz zasadami stosowania rodzajników określonych i nieokreślonych. Oprócz regularnych odmian czasowników omawia i podaje przykłady najczęściej używanych czasowników mocnych i nieregularnych. Ostatnia część kompendium omawia zasady używania przecinków w niemieckiej interpunkcji.
Kompendium gramatyki francuskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia poszczególne części mowy języka francuskiego. Osobny dział szczegółowo omawia zasady tworzenia liczebników. Ostatnia część kompendium omawia francuską składnie zdań oraz tryby i wyrażanie stosunków czasownika.
Kompendium gramatyki czeskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Czech i Słowacji obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. Dostępne tylko w języku czeskim, przeznaczone raczej dla osób, które opanowały podstawy języka. Szczegółowo omawia czeską ortografię, zasady używania wielkich liter oraz odmianę wszystkich części mowy. Ostatnia część kompendium omawia czeską składnie zdań prostych i złożonych.
Kompendium gramatyki słowackiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Czech i Słowacji obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. Dostępne tylko w języku słowackim, przeznaczone raczej dla osób, które opanowały podstawy języka. Szczegółowo omawia odmianę wszystkich części mowy. Ostatnia część kompendium omawia słowacką składnie zdań prostych i złożonych.
Kompendium gramatyki hiszpańskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia hiszpańskie słowotwórstwo, poszczególne części mowy. Szczegółowo omawia wszystkie formy czasowników oraz podaje przykłady nieregularnych czasowników. Ostatnia część kompendium omawia hiszpańską składnie zdań prostych i złożonych oraz zasady wymowy. Całość ubrana w ułatwiającą przyswajanie szatę graficzną.
Kompendium gramatyki rosyjskiej
zamawiam
Przygotowane przy współpracy wykładowców z ośrodków akademickich Wrocławia i Poznania obejmuje cały zakres nauczania w przejrzystej i skondensowanej formie. W szczegółowy i zrozumiały sposób omawia rosyjską ortografię, odmianę rzeczowników i przymiotników, zaimków, liczebników. Oprócz regularnych odmian czasowników zawiera najczęściej używane formy nieregularne. Wraz z przyimkami została omówiona rekcja w języku rosyjskim. Ostatnia część kompendium omawia rosyjską składnie zdań oraz wymowę poszczególnych liter (alfabet rosyjski).
Szkielet i mięśnie człowieka - ilustracja
zamawiam
Przejrzyste kompendium obejmujące szczegółowy opis ludzkiego szkieletu i mięśni z podaniem polskich i łacińskich nazw poszczególnych elementów. Kompendium zawiera również przekrojowy opis budowy mięśni szkieletowych, kości oraz zęba. Doskonała pomoc również dla uczniów klas o profilu biologicznym.